Гостуваме на ЧОУ “Джани Родари”

Празникът е празник, когато е споделен! Честит ден на българската култура и писменост!

 

Във връзка със 100-годишнината от рождението на големия италиански писател и наш патрон Джани Родари и 20 години от създаването на Учебен комплекс „Джани РоДари“ се организира ученически конкурс по следните теми:

Такси към звездите
Теменужка на Северния полюс
Небето е на всички

Цели на конкурса:
Да насочи вниманието на учениците към личността и творчеството на Джани Родари.
Да стимулира творческото мислене на учениците и изява на личните им качества.
Да предизвика интерес у младите хора да преоткрият изкуството, фантазията и добротата на писателя Джани Родари.
Да стимулира по-тясното сътрудничество между училищата
Да стимулира работата в екип между ученици и учители.
ЖУРИ: 5-членно от преподаватели и експерти от УК „Джани Родари“
Участници:
Ученици от Подготвителен клас до 6.клас от всички училища, разпределени в две възрастови групи, както следва:
Първа възрастова група – от Подготвителен клас до 3. клас (индивидуално участие).
Втора възрастова група от – 4. до 6.клас (индивидуално участие).
Регламент:
Конкурсът включва три модула:
Първа възрастова група:
Разказ или приказка
Стихотворение
Рисунка
Втора възрастова група:
Есе или разказ
Стихотворение
Рисунка
Награден фонд:
Първа награда за ЕСЕ/РАЗКАЗ ИЛИ ПРИКАЗКА – Едногодишна стипендия в размер на 1000 лв. от таксата за обучение. /Ако победителят не е от УК “Джани Родари“ – парична награда 500 лв./
Втора награда за ЕСЕ/РАЗКАЗ ИЛИ ПРИКАЗКА – Две безплатни дейности от програмата на ЧОУ „Джани Родари“ по избор.
Трета награда за ЕСЕ/РАЗКАЗ ИЛИ ПРИКАЗКА – Спортен екип.
Първа награда за СТИХОТВОРЕНИЕ – Курс по творческо писане
Втора наградаза СТИХОТВОРЕНИЕ – Комплект за калиграфия
Трета награда за СТИХОТВОРЕНИЕ – Книга с поезия
Първа награда за РИСУНКА – Курс по рисуване
Втора награда за РИСУНКА – Комплект за рисуване със статив
Трета награда за РИСУНКА – Книга за изобразително изкуство

Критерии за оценка:
Тематична обвързаност.
Художествено оформление.
Творчески подход.
Творбите трябва да са написани съобразно нормите на книжовния български език.
Разказът или есето не трябва да надвишава 2 стандартни печатни страници или 3600 знака.
Краен срок за предаване на творбите- 31.05.2020 г.
Творбите се изпращат по пощата с обратна разписка или на e-mail. Участниците в конкурса за РИСУНКА изпращат творбите си задължително по пощата с обратно разписка.
Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас).
Обявяване на победителите в конкурса на 15.06.2020 г. от 17:00ч. в Зала „Юбилейна“ ВТУ “Т. Каблешков“.

 

Йога ден в ЧОУ”Джани Родари”

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн зелено училище!
През последните месеци на всички нас се наложи да се адаптираме за много кратко време към извънредната обстановка и към новия, дигитален начин на преподаване.
Поздравления, Вие се справяте невероятно!
Всеки от нас често мисли как точно ще се променят оттук нататък процесите на обучение и научаване. Как ще постигаме целите на образованието, кои ще са начините, чрез които да успяваме не само да преподаваме материала от учебниците, а да изградим ценностна система и да предадем принципите на солидарност, съпричастност, честност, доброта, правда.
Ние се стараем да бъдем максимално ефективни, гъвкави и най-вече в помощ на ВАС!
Представяме Ви нашето
Онлайн зелено училище!
В продължение на три дни (петък, събота и неделя), учениците ще имат възможност да се включат в избрана от тях тема на онлайн занимание.
Ще „пътуваме“, ще посещаваме виртуално паметници на културата, природни забележителности и чудеса. Ще научаваме нови неща и ще се забавляваме заедно!

https://www.facebook.com/100009290006842/videos/pcb.2602588023394172/2602586323394342/
https://www.facebook.com/100009290006842/videos/pcb.2600736393579335/2600732700246371
https://www.facebook.com/100009290006842/videos/pcb.2600736393579335/2600731876913120