Включете се в ХI Математическо състезание „Малкият принц”, което ще се проведе под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров и е посветено на 20 години от създаването на Българската асоциация на частните училища.

Математическо състезание „Малкият принц” е празник на детската креативност, въображение и творческо мислене!

Цели на състезанието

Предоставяне на условия за интегриране знанията на учениците по всички
изучавани предмети, за решаване на познавателни проблеми с математически
способи.
Създаване подкрепяща среда за проявление на математически заложби и
творчески потенциал на децата, мотивираща детската любознателност и
интереси към света на знанието и науката.
Практическото приложение на математически знания в индивидуална изява на
креативност, логика и математически способности на деца и ученици.
Откриване на даровити деца с високо ниво на умения за възприемане,
осмисляне, и творческо възпроизвеждане на учебно съдържание.
Насърчаване и стимулиране на математически таланти в специализирани
творчески школи за личностно развитие и утвърждаване.

Формат на състезанието

Задачите са съобразени с изучаваното към момента учебно съдържание по
математика и са обединени тематично. Те са подготвени от действащи учители от
предучилищна и начална училищна степен. Задачите изискват самостоятелно решение,
като част от тях включват свободен отговор чрез аргументация. Определени задачи
имат подусловия.

Регламент

I. Условия за провеждане на ХI Математическо състезание „Малкият принц” извън
Варна.

1. Детски градини, училища и образователни центрове, заявили желание да
организират състезанието на тяхна територия, според правилата и инструкциите
на училище “Малкият принц”.
2. Участници – деца и ученици от подготвителна група/клас, и I – IV клас за учебната
2016-2017 година.

II. Дата и място на провеждане: 29 април 2017 г. /събота/, от 10.00 до 12.00 часа в
съответната образователна институция, оторизирана за провеждане на състезанието.

III. Регистрация и записване: до 25 април 2017 г., 17:00 часа на електронна поща
office@edu-varna.com се изпращат:

1. Заявка-списък на участниците с три имена, клас/група, учебно заведение, град.
2. Документ за платена такса, съответстваща на броя участници. Такса за участие:
10 лв. на дете/ученик, от които 3 лв. остават за училището за организация на
състезанието, размножаване на материалите, изпращане на състезателните
свитъци. Общата сума се внася по банкова сметка със следните детайли:

Име на получателя: ЕООД Татяна Атанасова

IBAN на получателя: BG08SOMB91301012185901

BIC на получателя: SOMBBGSF

Банка на получателя: ТБ Общинска банка

IV. Организация:

1. В деня преди състезанието организациите получават инструктаж за събитието и
работата на квесторите.
2. В деня на състезанието:

до 9:30 Получават на посочената електронна поща състезателните задачи, за
заявените възрастови групи.

до 10:00 Размножават и комплектоват материалите според броя на състезателите

до 10:15 Разпределят на участниците по зали

до 10:25 Четат инструктаж на участниците

10:30 Начало на състезанието

11:30 Край на състезанието за подготвителни групи/класове – 60 мин.

12:00 Край на състезанието за участници от I до IV клас – 90 мин.

След края на състезанието изпитните материали се комплектоват по възрастови
групи и се изпращат по куриер или Български пощи на адрес:

гр. Варна 9000, бул. Княз Борис І, №115,

Дворец на културата и спорта – Вход 1, офис 301, тел 052 302 924.

Датата на пощенското клеймо трябва да бъде 29 април 2017 г.

V. Обявяване на резултатите и награждаване:

1. Резултатите ще бъдат публикувани на страницата на училището:
www.TheLittlePrinceSchool.com на 10 май 2017 г.
2. За призовите места са предвидени медали, сертификати, предметни награди и
изненади, а всички състезатели получават сертификат за участие, които ще
бъдат изпратени преди 30 май 2017 г.

VI. Разпространяване на информация от свързаните събития:

1. Математическо състезание “Малкият принц” е събитие, с висок обществен и
социален интерес. Очакваме образователните институции да ни изпратят снимки
и клипове, които ще бъдат използвани за популяризиране на състезанието.
2. Задачите, резултатите, наградените и отличените участници, както и всичко
свързано със събитията около състезанието ще бъдат разпространени чрез
следните комуникационни канали:
. Страница на училището: www.TheLittlePrinceSchool.com
. Страница на училището в Google+: http://goo.gl/Ck00Vw
. Страница на училището във Facebook: http://goo.gl/7CGy33
. Електронни медии, новинарски сайтове, рекламни листовки, банери и брошури.