Уважаеми колеги,

Препращам ви покана и програма от МОН, за включване в национален информационен ден, посветен на новостите в рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ на 26.01.2023 г. в София Тех Парк, форум „Джон Атанасов“, зала 2, от 12.30 часа.

В рамките на информационния ден ще може да разберете повече подробности за Работната програма 2023 – 2024 и да участвате в дискусии с вече спечелили проекти по РП „Хоризонт Европа“. Представителите на националната контактна мрежа и програмните комитети ще проведат дискусия относно капацитетът на България за участие в РП „Хоризонт Европа“.
Националния информационен ден ще се проведе хибридно – на място в зала 2, форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк, както и онлайн през платформата Zoom.

За да вземете участие в събитие, е необходимо да направите предварителна регистрация на този адрес: https://edu-box.mon.bg/login.aspx?meet=22074439202127.

С уважение и пожелание за успешна седмица,

 
Мария Каменова
Председател на БАЧУ

Informatsionen den_Horizont Evropa