Инструмент за самоанализ на средата за приобщаващо образование в ранна детска възраст

Този инструмент за самоанализ е разработен в рамките на проекта „Приобщаващо образование в ранна детска възраст (IECE)“, осъществяван от Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование от 2015 до 2017 г. (www.european-agency.org/agency-projects/inclusive-early-childhood-education).
Общата цел на проекта е да идентифицира, анализира, а впоследствие и да популяризира основните характеристики на качественото приобщаващо образование в ранна детска възраст за всички деца. …

Изтеглете файла »

Оригинален адрес на файла: https://www.mon.bg/upload/14952/IECE_Environment_Self-Reflection_Tool_BG.pdf