Изнесено заседание на Дискусионен клуб на членовете на БАЧУ – юли 2019

Отново заедно…в Хисаря!
Обучаваме се и обсъждахме ЗБУТ, приобщаващо образование,неравнопоставеността и равнопоставеността; разговаряхме, споделяме, планирахме какво и как през 2019/ 2020 г.; повеселихме се;потопихме се в минералните води, някои се насладиха и на прекрасното слънце; бяхме и в Старосел с виното и настроението на това древно българско селище. Това беше нашето преживяване, полезно и приятно,заедно, на поредната среща на семейството на БАЧУ!
До нови срещи колеги и приятели!