Остава една седмица до изтичане на крайния срок за кандидатстване в конкурса “Най-добър младежки стартъп в България 2024”.

Състезанието ще отличи иновативни идеи на младежи, организирано от Фонд на фондовете, Стопанския факултет на СУ и е под патронажа на МИР.

Партнират над 40 организации от предприемаческата общност в страната.

⏳↘ Кандидатури се приемат през сайта на конкурса:
https://www.startup-competition.fmfib.bg/