Как премина първият ден от приема на децата в ЧДГ “Патета”