Кръгла маса “Конкурентноспособна и просперираща българска икономика”

На 14 март 2019 година беше проведен форум “Конкурентноспособна и просперираща българска икономика”, организиран от АИКБ, БСК, БТТП, под патронажа на Президента на Република България, г-н Румен Радев.
Основната цел на форума беше да бъдат набелязани мерки за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж в България. Дискусиите с представители на национално представителните работодателски организации, институциите и икономически анализатори бяха фокусирани в три тематични области: пазар на труда, нормативна среда и инвестиционен климат.
На форума БАЧУ беше представена от председателя на УС, г-жа Мария Каменова.