СПЕЦИАЛНОСТИ : – “Предприемачество и мениджмънт на туризма“,  “Екскурзоводство”
IV-та степен на професионална квалификация

Адрес: гр.Сливен , ул.“Йордан Кювлиев“ № 12 А ап.1 и пл. “Стоил войвода“ 1 / в сградата на ПГТО “Д.Желязков”
тел. : 044/62 37 55, 0888/249 637
college.georgieva@abv.bg
www.college.sliven.net