Писмо с рег. № МЕУ-6465/ 15.07.2022г. на Министерството на електронното управление

Уважаеми госпожи и господа,

От Министерството на електронното управление (МЕУ) изпращат писмо с информация, че МЕУ предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет. На сайта на Министерството са публикувани преведени на български език Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области. Документът е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). Насоките включват редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към вредите, причинявани на децата в цифровата среда.

МЕУ отчита изключителната важност на темата за безопасното сърфиране на децата в Интернет и си поставя за задача налагането й в основния дневен ред на обществото. От Министерството на електронното управление биха искали да ангажират за тази кауза държавните институции на централно и общинско ниво, неправителствения сектор и социално-отговорните бизнес организации.

Материалите са качени на сайта на МЕУ в подходящ за изтегляне формат и може безвъзмездно да се ползват за образователни цели от различни заинтересовани страни. Материалите можете да намерите и в приложение.

С уважение,

Секретариат

Асоциация на индустриалния капитал в България

1527 София, ул. “Тракия” 15, ет.1

Тел./факс: + 359 (0) 2 963 37 52; + 359 (0) 2 963 37 56

bica@bica-bg.org; office@bica-bg.org

www.bica-bg.org