НА ДОБЪР ЧАС!
Скъпи деца, ученици, родители и колеги,
Спорна и ползотворна учебната 2020- 2021 година!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!