П   О   К   А   Н   А

Министерството на образованието и науката в партньорство със Синдиката на българските учители към КНСБ, Синдикат „Образование“ към КТ „ПОДКРЕПА“, Независимия учителски синдикат към КНСБ, Съюзът на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директорите в средното образование в РБ и Българската асоциация на частните училища (БАЧУ)
Ви канят да вземете участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „УЧИЛИЩАТА С ИНОВАЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО“
Събитието ще се проведе на 21 октомври 2022 г. в зала 3 на Националния дворец на културата в София.
Ще разкажем за учителите, които вдъхновяват в иновативните училища на България, и за стремежа за модерно образование.
Ще съберем на едно място:

  • Най-успешните учители иноватори от всички области на България
  • Всички министри на образованието и науката
  • Експертите, които имат принос в създаването на културата за иновации
  • Ще потърсим заедно отговори на въпросите:
  • КАК се случват на практика иновациите – чрез майсторските класове за иновации в самите училища
  • КАКВИ са резултатите от научните изследвания за модела на иновативните училища в страната
  • КАК STEM училищата са лидери за иновации