На 27 и 28 април в град Габрово се проведе национална конференция “Цялостен подход в предучилищното и ранното училищно образование”.
Целта на събитието беше да представи най-добри практики за цялостен подход към предучилищното и ранното училищно образование, подпомогнати от трансформиращата сила на креативните, иновативните методи за педагогическа работа и технологиите.
ЧДГ „Доверие“ взе участие в конференцията със свои представители – Илонка Горанова, Боянка Генова, Камелия Игнатова и Георги Неделков, които представиха нашата работа в панелната дискусия на тема “Добри примери в прилагането на STEAM решения в детската градина” и творческото прилагане на конструкторите на Lego Education. Огромният интерес на аудиторията към работата в нашата детска градина ни донесе много радост и професионална гордост.
Благодарим на нашите колеги, които предоставиха материалите и изготвиха презентацията!
Конференцията, организирана от Центъра за творческо обучение, ни даде и възможност да почерпим опит от други учебни заведения в страната и чужбина.
Благодарим на целия екип, на децата и родителите за усилията и желанието да търсим нови подходи и възможности за развитие на децата ни! Струва си всичко, което правим за тях! Те са бъдещето!