“Модели за партньорство между училищата, висшите училища и бизнеса в изпълнение на иновативни задачи”
Министерство на образованието и науката

Г-жа Мария Каменова, председател на УС на Българска Асоциация на Частните Училища бе сред официалните гости по време на Националната среща за иновативни училища, която се проведе в Технически университет, гр.София.

По време на срещата бяха коментирани и обособени аспекти за развитие, прогрес и устойчивост, като:

✅ Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ – гр. Велико Търново съвместно с Техническия университет – София и бизнеса разработват ново учебно съдържание и въвеждане на учебни предмети в областите: „Дигитално предприемачество“, „Киберсигурност“ и „Изкуствен интелект“ за паралелки от професионално направление „Компютърни науки“.

Природо-математическа Гимназия Васил Друмев

✅ Проф. Цоков поздрави всички училища, които развиват съвместни проекти с университети. „Вие създавате устойчив модел на иновативно обучение, който трябва да се пренесе и към други сфери. Това ще помогне и за промяна както на средното, така и на висшето образование“, каза още той. Галин Цоков съобщи, че се работи и по допълнителни възможности за насърчаване на съвместни проекти между гимназии и висши училища.

✅ По време на срещата бяха посетени иновативни лаборатории и изследователска база на Център за върхови постижения “УНИТЕ”, както и посещение на Център “Мехатроника и чисти технологии”.

✅ Бяха представени иновативни образователни практики и модели от бизнеса:
г-н Светослав Спасов, управляващ директор на фирма KPMG Electronix;
г-н Данко Вълнов, ИТ експерт от KPMG Electronix;
г-н Николав Андреев, изпълнителен директор, Vivacom;
г-н Славов, председател на Клъстер “Мехатроника и Автоматизация”