Уважаеми колеги,
в седмицата на нашия Празник, 24 май, имаме отново повод да се поздравим с оценени постижения и награди на колеги!

С радост и гордост ви информирам, че по предложение на УС на БАЧУ и ваши номинации, с най-престижната награда Грамота на министъра на образованието и науката, проф. Цоков, ” Неофит Рилски” са наградени следните колеги:

  • г-жа Теодора Вълканова Момчева- Михалева – ЧСУ “Мечтатели”, директор гр. Варна
  • г-жа Ангелина Котева, главен учител, ЧОУ “Питагор”, гр. София
  • г-жа Мариана Михайлова Гергинова, старши учител , ЧОУ “Светлина”, София
  • г-н Радослав Петров Димитров, старши учител, ЧДГ “Доверие”, София

Със специална грамота, съответстваща на специфичността в ЧО, издадена за първи път, е награден г-н Пламен Натов- собственик и управител на ЧСУ по ИЧЕ “Артис”, дългогодишен член на УС на БАЧУ.

Наградите на колегите от гр. София ще бъдат връчени на 24 май на тържественото честване, организирано от РУО София- град. Поканата е публикувана на сайта на РУО.

Г- жа Момчева ще получи своята от РУО, Варна.

Колеги, вярвам, че ще подкрепите колегите и ще се включите в честванията по повод на 24 май, организирани от съответните РУО.