Национален семинар на Частните професионални колежи

На 30.11.2018 г., в гр. София, се проведе Национален семинар на Частните професионални колежи (ЧПК) на тема “Място и роля на ЧПК в съвремнните икономически условия”.
Представители на МОН, директор на дирекция ПОО – г-жа М.Тодорова и държавен експерт г-жа И. Танева, бизнеса- АИКБ, БСК и БТПП и представителите на частните професионални колежи обсъдиха състоянието на професионалното обучение в ПК, проблемите и възможните бъдещи решения, за да намерят ПК полагащото им се място в системата на ПОО- висок професионализъм и престиж на институцията. Обсъжданите въпроси бяха групирани в 2 групи- административни и системни. Всички страни се обединиха в предлаганите решения. Предстои развитие.
В обобщение, срещата беше не само полезна, но и обещаваща за бъдещето на ПК.