Национална конференция МОН и СУ “Св. Климент Охридски” – “Продължаващата квалификация на учителите и качеството …

Участие на представители на БАЧУ в провеждане на Национална конференция МОН и СУ “Св. Климент Охридски” на тема: “Продължаващата квалификация на учителите и качеството на преподаването – перспективата на учениците”, 04.12.2019 г., Аула на СУ “Св. Климент Охридски”