На 11 септември 2019 г., в тържествената зала на НБУ, беше подписан Меморандум за сътрудничество и План за неговото изпълнение в рамките на една година … Прочетете повече »