ЧОК “Светлина” винаги се стреми да предлага образование отговарящо на потребностите на времето, в което децата да се учат да развиват своите силни страни, учат … Прочетете повече »

Повече от 50 бяха участниците, учители и ученици, от частни училища, членове на БАЧУ, в среща с г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката … Прочетете повече »

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” с период на изпълнение до 31.08.2020 … Прочетете повече »

Розалия Николова и Ивона Давидкова от “ЧДГ Мария Магдалена” участват на Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация” Вижте повече » … Прочетете повече »

На 11 октомври 2019 г., Българската асоциация на частните училища, с участието на МОН, проведе работна среща с повече от 90 участници – представители на … Прочетете повече »