Среща МОН, ИА ОПНОИР, БАЧУ 09.12.2020г. По инициатива на БАЧУ, на 09.12.2020 г., се проведе  работна среща на представители на УС и членове на БАЧУ … Прочетете повече »

Изх. № 218/24.11.2020 г. ДО: ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО: ГОСПОДИН ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ ГОСПОЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА … Прочетете повече »

Уважаеми колеги, в сайта на МС, обществени консултации, може да се запознаете с Проекта на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и … Прочетете повече »