Във връзка с провеждане на областен кръг на Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“ на РУО София- град номинирани за националния кръг на конкурса от столичните образователни институции са следните учители, учителски екипи, директори и управленски екипи от ЧО са:

Категория 1: „Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда“:
ЧОУ “Джани Родари” екипа на училището

Категория 3: “Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласи на учениците за постижения”
ЧПГИ “Булпрогрес”- директор Катя Богомилова и управленски екип

Поздравление за колегите от ЧОУ “Джани Родари” и ЧПГИ “Булпрогрес”!