Българският фолклор е неизчерпаема съкровищница от мъдрост, естетика и добродетели. В ЧДГ „Доверие“ приобщаването на децата към националните ни ценности и традиции е от изключителна важност.

На празниците, по случай завършването на учебната година, заедно с децата и ние – екипът на ЧДГ и ясла „Доверие“, облякохме носии и завладяхме сърцата на родители и гости… Защото „Носим българското в сърцата си!“