Уважаеми колеги,
Софийски университет “Св. Климент Охридски” в партньорство с други университети завърши разработването на 17 програми (една за ОКС “бакалавър” и 16 за ОКС “магистър”), по които предстои прием за учебната 2022-2023 г. Преобладаващата част от магистърските програми са в педагогическите направления – 4 в професионално направление 1.2 Педагогика и 8 – в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …

В приложенията : писмо с кратка информация за изготвените програми, както и презентация от тяхното представяне в Софийския университет на 15.07.2022 г.

Писмо Съвместни програми Модерн-А


Съвместни програми Модерн-А

Изтегляне на документите »