Уважаеми Колеги,

Изпращаме на вниманието ви информацията, относно предстоящото обучение по дебатиране с Нуно Арчър и разчитаме на вашата бърза обратна връзка. Благодарим ви!

Обучението ще се проведе он-лайн на английски език и е насочено към учители, които впоследствие да обучат ученици (и колеги) от институциите, които представляват.
Въпреки предимството на лична среща, избрахме он-лайн формат, за да има възможност за по-широк достъп на колеги от училища, вкл. такива, които са извън София.

Датите на провеждане са: 29 и 30 януари, като на 29.01.(неделя) е теоретичната част, а на 30.01 (понеделник) е практическата част (за повече информация вижте прикачения линк).
Според финалния брой заявки за участие, ще се определи броят на групите – две или една.

След обучението, съгласно новия модел, ще се изготви регламента за българския Пролетния ученически дискусионен форум, предвиден за края на месец март. Финалистите от него ще представят представят България на Дебатите на Еcnais в Лисабон в края на м. април. Разходите за участие на двама ученика и Учител ще се поемат от организаторите.

Когато е готова подробната програма за конференцията на Ecnais в Лисабон, ще ви я изпратим с описание на допълнителните възможности за българското участие.

Възможността за включване в обучението има много предимства. Освен че подпомага разширяване на обхвата на взаимодействие по линия на международните членства, също така дава реална и конкретна полза. Предложеното обучение е самостоятелен модел за учене и развитие, което може да се превърне в трайна полза за всяка организация!

Цената на 1 участник е 50 лв., с препоръка за записване на до двама участника, заради лимитирания брой на участващите в група – максимален брой 15, препоръчително – по-малко.

Събраните средства от обучението ще бъдат насочени към фонд Международна дейност, за да послужат за целите на разширено сътрудничество в полза на Асоциацията и нейните членове.

Линк за записване с краен срок за попълване 24 януари/вторник до обяд / 12:00 ч.
https://docs.google.com/forms/d/1URuBnUd8ISZ_hBIHcNTEJ6qp8EValxSkXvYznBmlmAw/edit

Моля всички, които попълниха първоначалния линк, отново да потвърдят, като попълнят тази актуална заявка, благодарим.

Сърдечни поздрави,

Мария Каменова

Ани Ангелова

Радка Карагьозова