Плакет на БАЧУ- социален партньор на министъра на образованието и науката и връчен ни от него на 21.10.2022 година на националния форум за иновациите