Членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование подкрепиха проекта на бюджета за образование за 2024 г., но подчертаха, че ще продължат да работят за постигане на поне 5% от БВП за средното образование в предстоящата средносрочна тригодишна прогноза.

По време на заседанието бе проведена и дискусия по направена промяна в наредба 10 за организацията в училищните дейности. Въведената с промяната допълнителна възможност за учениците да се явят на изпитите от националното външно оценяване по български език и литература, математика и за проверка на способностите при здравословни причини, бе подкрепена от участниците в заседанието. Така децата, които са пропуснали изпити по здравословни причини, ще имат равен шанс с другите ученици.

Тема на разговора бе и напредъкът по оценяването на проекти за изграждане на STEM центрове и кабинети, като бе посочено че вече има 1 105 предложения, преминали през първата процедура на одобрение.
Повече от срещата:
https://web.mon.bg/bg/news/5749
Министерство на образованието и науката