Първата Онлайн Конференция в България, посветена на Индивидулната Психология ще се проведе на 10-ти и 11-ти февруари от 9:30 до 16:30 часа.

Партньори на конференцията са СУ, БСУ, ТУ, МВБУ, Адлер Университет Чикаго, Адлер Институт Ню Йорк, Българско Общество по ИНДИВИДУАЛНА психология, други.
Участие като лектори в конференцията ще вземат специалисти и професори от цял свят, включително доказани специалисти от България. Те ще представят приложението на този доказан холистичен метод за работа в педагогическите и в семейната среда.
Конференцията е напълно безплатна за всички участници и над 3000 души за заявили участие до сега.