Личният пример е мощен инструмент за вдъхновение и мотивация. Срещаме го в училище, в семейството, сред общността и приятелите. Учителите, които съчетават отличните си учебни умения с вдъхновяващ личен пример, създават образователна среда, в която децата се чувстват стимулирани и подкрепени.
Първият онлайн информационен форум на частното образование представлява иновативен формат, проектиран от Българската асоциация на частните училища със стремежа да събере водещи фигури от образователната общност.
Целта ни е да подкрепим и насърчим конструктивен диалог между родители, студенти, партньори и частните образователни институции, предоставяйки възможност за обмен на вдъхновяващи идеи и успешни практики.
Чрез този виртуален форум ние се стремим не само да представим най-добрите методологии на обучение, но и да Ви запознаем с иновациите в образованието, които се прилагат в частните учебни заведения. Те са генератора в образователната система от създаването им до наши дни. Информационният обмен за успешни авторски програми, особено в ранното детско развитие, е от решаващо значение за постигане на високи стандарти в частното образование.
Вярваме, че този поток на знания и опит ще утвърди образователната общност и ще допринесе за по-ефективния отговор на динамиката и предизвикателствата пред бъдещето на образованието.
Общите и дългогодишни усилия на БАЧУ, обединяваща частното образование, ще служат като катализатор за иновации и по-добри практики в обучението,благоприятствайки развитието и успеха на следващите поколения.

Кога?
20 януари, 2024 г.
От?
10:30 часа
Къде?
Онлайн, с предварителна регистрация за безплатно участие в Zoom събитие.
Научете повече за събитието и предстоящите участници.

Програмата включва панелно представяне чрез презентация на категориите: частни детски ясли, градини, училища и гимназии. След всеки панел ще се проведе и дискусионна част, в която свободно може да отправяте своите въпроси и запитвания.
Събитието се организира от Българската асоциация на частните училища и е част от поредица информационни събития. Първото събитие има информационен и опознавателен характер, запознанство между родители, студенти, партньори и представители на частни образователни институции. Второ и трето издание, които ще се проведат в следващите месеци през 2024 г., имат за цел да представят частното образование по възраст и категория поотделно за детски ясли,градини и частни училища и гимназии.
ПРОГРАМА

ПАНЕЛ 1 – ДЕТСКИ ЯСЛИ
• Ролята на детските ясли в ранното детско развитие;
• Значение на активното родителско участие и информираност;
• Ролята на соц и емоционални умения в развитието на детето
ПАНЕЛ 2 – ДЕТСКИ ГРАДИНИ
• Образователен процеси иновативни образователни технологии в ЧДГ;
• Политиките на ЧДГ за съхраняване на българската култура, традиции и ценности в образователния процес;
• Как инвестицията в ранното детско развитие влияе на бъдещия успех на децата?;
ПАНЕЛ 3 – УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ
• Как да се развиват вътрешната мотивация, творчеството, креативността и логическото мислене у учениците?;
• Високите рейтинги на училищата и стандартизираните изпити водят ли наистина ученика към успех? Индивидуализация на образованието: Специфични нужди на учениците;
• Подготовка за бъдеще: Как училищата се адаптират към бъдещи предизвикателства, включване на иновации. Как училищата оправдават очакванията?;