По 179 лева ще получават учителите за всеки разработен от тях електронен урок, който бъде одобрен и публикуван за общодостъпно ползване в „Дигиталната раница“. Досега тази сума беше 160 лева.

Към момента почти всички дейности по изграждането на единната безплатна електронна платформа за обучение са приключили.
Необходимо е обаче тя да бъде „напълнена“ с допълнително съдържание – онлайн уроци, упражнения, тестове, създадени и споделени от самите учители…

Повече информация на  https://www.mon.bg/bg/news/5558