На 11 септември 2019 г., в тържествената зала на НБУ, беше подписан Меморандум за сътрудничество и План за неговото изпълнение в рамките на една година от проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ и Мария Каменова, Председател на БАЧУ. Благодарим на домакина, НБУ, за топлото и съдечно посрещане!
Присъстваха колеги от Асоциацията и от Университета.
Гости бяха представители на директора на дирекция „Висше образование“, МОН, г-жа Дреновска и на директора на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, МОН, г-жа Михалевска.
Удовлетвореността и на двете страни беше ясно изразена, отчитайки че сътрудничеството между институциите е значимо, че развиваме и можем да развиваме заедно добри практики и работа с разнообразни средства и форми, че подобряването на качеството на живот е чрез развитие на образованието и науката, че конкурентната среда в ЧО е стимул за подобряване на качеството на образованието, че заедно наистина можем много повече в:
• развитието и поддържането на качеството на образованието в България;
• научноизследователската дейност, насочена към развитието и поддържането на добри практики в образованието;
• изграждането и поддържането на модерна нормативна база, ориентирана към потребностите за образование и учене през целия живот – Lifelong learning, вкл. провеждане на съвместни събития със значимост за двете страни в контекста на настоящия Меморандум.

Планът за изпълнение е достатъчно натоварен и мотивиращ, но сме убедени, че е изпълним, защото интелектуалния и образователен капацитет и потенциал и от двете страни е висок!

Успешна работа на екипите в изпълнение на този План!