На 11 септември 2019 г., от 15.00 ч. в зала “20”, НБУ София, Българска асоциация на частните училища и Нов български университет ще подпишат Меморандум за сътрудничество в областта на образованието и научноизследователската дейност, насочена към развитието на образованието в Република България и ще обявят Годишен план за изпълнение на Меморандума за сътрудничество.
Основите на активната съвместна работа между БАЧУ и НБУ датират от 2014 г., когато е подписан първият Меморандум за сътрудничество.
С подписването на този Меморандум двете страни отново заявяват, че с обединението си и с планираните дейности в Плана за изпълнение ще допринесат за успешното развитие на частното образование у нас, свързано с темите: развитие и поддържане на качеството на образованието в България; научноизследователска дейност, насочена към развитието и поддържането на добри практики в образованието; изграждане и поддържане на модерна нормативна база, ориентирана към потребностите на младите българи от образование.