Уважаеми, колеги!

Вече сте информирани за дневния ред и участието в срещата ни на 20.01.2023 г., 10.00 ч., на експерт по европейски проекти и програми, по темата ФИНАНСИРАНЕ НА ЧО ПО ПРОГРАМА ОБРАЗОВАНИЕ , г-жа Кацарова.
Имате изпратен мейл, покана и формуляр за заявка за участие и вече има колеги, които се включиха.

Препращам ви кратка презентация по Програма Еразъм+ (от три слайда),изпратена от г-жа Кацарова, в която има информация за отворена покана за кандидатстване по програмата.

Срокът на подготовка на проектно предложение по поканата е кратък и е в наш интерес да се запознаем и с тази програма предварително, както и да поставим въпросите си на 20.01.2023 , за да сме в по-голяма готовност, ако желаем да се включим в ЕРАЗЪМ +.

За да получим от лектора по-пълна, конкретна и задълбочена информация по ценната и значима за нас тема, може да изпратите и предварително вашите въпроси, които да бъдат включени в презентацията му.

С уважение и пожелание за спокойни почивни дни,

Мария Каменова
Председател на БАЧУ

БАЧУ-Програма за Еразъм+