На 13 декември 2022 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Посолството на Държавата Израел организират българо-израелски бизнес форум на тема: “Business Forum on Cyber Security”, който ще се проведе в зала „Витоша“ на Интер Експо Център. Регистрацията е предвидена за 09.00 часа.

Програмата на събитието предвижда участието на г-н Мени Барзилай, който ще изнесе презентация на тема: “The Dark Side of the Cyber Space“.

Г-н Барзилай ще представи пред аудиторията основните предизвикателства и заплахи в интернет пространството, с които се сблъскват фирмите и институциите, както и ще даде полезна информация и насоки за българските МСП. 

Mени Барзилай е международно известен експерт по киберсигурност. Той е стратегически съветник на водещи предприятия по света, както и на държави и правителства и участва в консултативния съвет на няколко стартиращи компании. Мени е партньор и съосновател в Cytactic, фирма за услуги за управление на кибер кризи в световен мащаб. Освен това той е технически директор на интердисциплинарния киберизследователски център Блаватник към университета в Тел Авив. Мени също така основава THINK:CYBER – успешен бюлетин за киберсигурност с абонати от цял свят. Г-н Барзилай е работил в разузнавателните служби на Израелските отбранителни сили и е заемал няколко ръководни позиции, свързани с технологиите, в най-голямата израелска банкова група.

След приключване на презентационния панел ще се проведе нетуъркинг обяд, по време на който представителите на българските МСП, регистрирани за участие, ще имат възможност да се срещнат с г-н Барзилай и търговският отдел на Посолството на Израел в България, за да обменят ценен опит, насоки и контакти.

Работният език на събитието ще бъде английски език.

При проявен интерес за участие, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието в срок най-късно до 6 декември 2022 г.

Допълнителна информация можете да получите от:

– Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, email: e.popadiyna@sme.government.bg.

– Кристин Житарска, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 79 86, email: k.zhitarska@sme.government.bg.

Участието в бизнес форума е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Приложение: