Покана за участие в годишен пролетен дискусионен ученически форум – 29.03.2021.

Кратка история на дискусионния форум

Пролетният ученически дискусионен форум възниква по инициатива на Европейския клуб на ЧСУ “Рьорих”, стартирала през март 2003 в рамките на европейския проект “My Europe“. Целта на форума е да създаде контакт между учениците и представители на институции с отношение към динамичните процеси на нашето общество.

От 2009 г. форумът се прераства в съвместна инициатива с Българската асоциация на частните училища /БАЧУ/.
От 2015 г. Форумът е подкрепен от НБУ като част от Меморандума за съвместна дейсност между БАЧУ и НБУ

Форумът използва модел на разговор, който търси вникване и разбиране в дълбочина, извличане на ценното от всички гледни точки, конструктивност и търсене на приложими решения. Целта е не само противопоставяне на гледни точки и доказване на правотата на една страна, а развиване на „поглед” и усет за различни интерпретации и откриване на оптимални решения. Това създава увереност и ангажираност у младите хора, гради умение за изразяване на аргументирана лична или екипна гражданска позиция.
Събитието събира ежегодно между 35 и 50 гимназисти от столични училища, за да дебатират по избрана от тях тема. Във всяко издание участват експерти от различни обществени сфери, които партнират на младежите в изработването на позиция.

Теми в хронологичен ред от 2003г. до 2019г.:

• 2003 – Българските пътища към общия европейски дом, ЧСОУ „Рьорих”
• 2004 – Дрогата – зависимост и/или свобода, ЧСОУ „Рьорих”
• 2005 – Агресия и толерантност в училище, залата на БТА
• 2006 – Екологичната катастрофа – мит или реалност, залата на БТА
• 2007 – Участието в избори за държавни и местни органи – значимо гражданско право или загуба на енергия и време, залата на БТА
• 2008 – Великите българи – съвременният образ, залата на БТА
• 2009 – Средното образование в България – степен на ефективност и конкурентност на изхода, залата на БТА
• 2010 – Мотивационната мозайка на българския ученик /Как учениците в България завършват изречението: „Аз ходя на училище, защото …”/ , залата на БТА
• 2011 – Доброволчеството – мисията възможна?, конферентма зала, х-л „Радисън”
• 2012 – AКTA – упражнение по модерно законотворчество или урок по гражданска позиция, пространство за разговори „+ Това”
• 2013 – Гражданският протест – що е то и как променя нас и обществото, в което живеем?
• 2014 – Училищните правилници – демократичен инструмент или средство за контрол, пространство за разговори „+ Това”, международно издание с он-лайн участие на ученици от 4 европейски страни
• 2015 – За и против автономията на училищата за изработването на училищата за изработването на учебните планове и програми, НБУ
• 2016 – За и против свободното придвижване на хора, НБУ
• 2017 – За и против разрешителния режим за иновативни училища, НБУ
• 2018 – Холистичен поглед към агресията, НБУ
• 2019 – Училищно самоуправление, НБУ

Институции, участвали чрез свои представители:

• МОН
• РУО – София
• Институция на омбудсмана
• Столична община
• Комисия за защита от дискриминация
• Министерство на околната среда и водите
• Агенция за закрила на детето
• СУ „Св. Климент Охридски”
• Национален политехнически музей
• СДВР
• Български детски младежки парламент
• Български младежки червен кръст
• Съюз на психолозите
• БАН
• Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество
• Фондация „Пайдея”
• Неправителствена организация С.Е.Г.А.
• Българско дружество за ООН
• БНТ
• Сдружение на българските скаути
• Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
• Vitality music, лицензиант на BMG International, Sony Music Entertainment International, Capp Records и Hidden Beach Recordings
• Фондация за професионални медии
• „Арсис консултинг”
• Национален клуб за дебати
• НБУ