Здравейте,

Като Асоциация на частните училища, Ви молим за съдействие за разпространение на приложените покани за участие на ученици в два конкурса посветени на климатичните промени, за да може повече деца да се включат в конкурсите. Инициативата е в рамките на проекта SEARCH (Наука+Околна среда + Изкуство = Устойчивост за Европейската нощ на учените) 2022 г.

Първият конкурс е за подкаст – за възрастови групи от 12 до14 години и от 15 до 18 години.

Вторият е за визуална творба – снимка или видео клип за деца от 15 до 18 години.

Подробни изисквания за участие са приложени по-долу. Можете също да ги намерите на уебстраницата на проекта на следния линк: https://fresher-researchersnight.bg/competitions/.

Желанието ни е да предизвикаме у децата желание да осъзнаят и онагледят или предадат в звук своите мисли. Да разкажат за необичайни проявления на климатичните промени, които са наблюдавали, да обяснят защо се случват тези промени, как могат да помогнат.

Молим да ни съдействате за разпространение на поканата чрез анонсиране на информационни табла, чрез уебстраницата на вашата асоциация и членуващите в нея училища, както и други ваши канали за комуникация.

Предварително благодарим за съдействието и оставаме на разположение, ако имате въпроси.

С уважение,

Екип на проект SEARCH

Център за изследване и анализи – координатор
Ц. Ангелова

Файлове за изтегляне:

Конкурс за подкаст „Млади гласове“ на проект SEARCH »
Конкурс за млади хора за визуална творба “SEARCH Instagram Looking Glass” »