Уважаеми колеги,

приложено изпращаме писмо от зам.-министър МОН, д-р Лазарова, за участие в разработване на Национална стратегия за детето 2024-2030 г. с линк за достъп до разработения от ДАЗД въпросник.

Поканата е продължение на дейностите на ЧДГ и ЧУ, членове на БАЧУ, с които запознаваме родители, колеги, организации, на по-високо, държавно ниво. Стратегията ще е основа за създаване на работещи политики за равнопоставеност на нашите деца и техните семейства. А РАВНОПОСТАВЕНОСТТА със СПЕЦИФИКИТЕ, които се вписват в ЧО, са нашият фокус при формирането на политиките на държавата. Имаме възможност и сега да го заявим, да защитим деца, родители, семейства. Въпросите позволяват това.

Както е вписано в писмото, приемането на Национална стратегия за детето, ще даде възможност за определяне на конкретни мерки и дейности, които да бъдат подкрепени и финансово в рамките на държавния бюджет! Моля, съобразете се и с този факт!

Колеги, обръщам се към вас с призив да не подцените тази възможност! Анкетата е кратка, но съдържа въпроси, които винаги поставяме на форуми, събития…и от нас сега зависи, какво настояще и бъдеще изграждаме на нашите деца и ученици в ЧО. Убедени сме в това, защото знаем как да постигаме целите си- активни, будни и последователни в отстояването на позиции!

Вярваме, че ще се включите, защото от активността на всеки един от нас зависи изграждане на държавна политика и отношение към ЧО и БАЧУ, като представителна браншова организация! Изборът е наш, членовете на БАЧУ!

Ще бъде още по- значимо, ако предоставим тази възможност и на родителите ни. Заедно с тях можем да станем непреодолима общност, която да защити и развие позициите на ЧО, като равнопоставена част от образованието у нас. Мечта за всички!

Нека нашият глас, към всички заинтересовани страни, се чуе много силно!!!

Предстои провеждане на заседание на ОСТС, където темата да бъде обобщена от участниците в Съвета, към които е изпратена поканата. Там е БАЧУ!

Моля, информирайте УС на БАЧУ след попълването на анкетата!

В очакване на активност и предварителна благодарност за участието!

15-110