Получени годишни награди на РУО, София-град

Поздравяваме колегите от ПЧАГ “У. Шекспир” и ЧСУ с немски език “Веда” за получените годишни награди за постижения през учебната 2018/ 2019 г. на РУО, София – град!
Браво, колеги!