Постигнато! Променени срокове и документи …

Постигнато! В резултат на проведени разговори на УС на БАЧУ с г-жа П. Иванова, директор на дирекция, МОН “Учебници и училищна документация”, бяха променени срокове и документи за получаване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебници в частното образование.
За резултатите от тези разговори ни информира писмото от зам.-министър, г-жа Таня Михайлова! Честито!

Изтеглете файла »