Поздравление за екипа на ЧДГ “Мария Магдалена”!

Номинация на ЧДГ “Мария Магдалена” в конкурс за Годишни наради за Отговорен бизнес 2019 на Българския форум на бизнес лидерите, която представя най-престижните национални отличия при отразяването на социалната отговорност и устойчивото развитие!
Проектът на колегите е насочен към ключови проблеми и въпроси и тяхното решаване в детската градина, свързани с дейността на екипа за осигуряване на подкрепа, отглеждане и образование на децата със СОП, както и за активната работа по иницииране на промени в ЗПУО, свързани с ресурсното подпомагане на тези деца, наравно с децата от общинските и държавни ДГ и училища, което вече е факт!”