Във връзка с подготовката на ЗИД на ЗПОО, ще се проведе присъствена среща на Междуведомствена работна група в петък, 17 март 2023 г., от 10:00 ч., етаж 7, зала 1, МОН