В част “Проекти на документи” в сайта на МОН публикуван проект на изменение на Наредбата за финансиране. Общественото обсъждане е до 12.06.2023.

Към проекта »