Пролетен ученически дискусионен форум 29 март 2021 г., 13.00 – 17.00 ч.

Преди една година животът, какъвто го познавахме, се промени необратимо. Промяната оказа влияние върху всеки аспект на ежнедневието ни. Училището трябваше да намери начин да се адаптира. Дигиталната ера, в която живеем, ни предложи решение. Дистанционното учене в он-лайн среда премина от сферата на планираното бъдеще в реалността, настоявайки за своето осмисляне. Това осмисляне ще търсим в традицията на Пролетния ученически дистанционен форум, инициатива на ЧСУ „Рьорих”, организиран съвместно с Българската асоциация на частните училища и във взаимодействие с Нов български университет. В дискусионния форум е заложена идеята за даване на трибуна на ученическите размишления именно по такива ценни актуални въпроси…
Прочетете повече на Facebook страницата на Рьорих ЧСУ с чужди езици и изкуства »