Гимназия ” Проф.Иван Апостолов” е регистрирана със заповед на Министъра на образованието през 1993 година, като профилирана гимназия с профили право и мениджмънт. На четвъртата година от своето съществуване се преобразува в английска езикова гимназия, като запазва и атрактивните си профили. През 2001 година се разкриват профилите хуманитарен и информационни технологии.  Близо две десетилетия в гимназията се подготвят интелигентни и мотивирани млади хора, коити получават висококачествена чуждоезикова, общообразователна и профилирана подготовка.  Гимназията работи по авторски учебни програми, приети на колегиум на Министерство на образованието и утвърдени от Министъра на образованието. От самото създаване на училището, започва написването и апробацията на учебници и учебни помагала за нуждите на обучението в профилите право и мениджмънт. В момента училището разполага с повече от 20 учебника, автори на които са предимно преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС. Тогава млади и амбициозни личности, днес те са достигнали връх в своето израстване: проф. Димитър Токушев, проф. Тенчо Колев, проф. Лъчезар Дачев, гл. ас. Павел Сарафов, проф. Методи Марков, проф. Румен Марков, адвокат Тошко Данов, съдия Евелина Стоянова, проф. Христо Иванов, доц. Ангел Манчев, доц. Цветан Давидков, доц. Анета Еленкова, доц. Аксентия Замфирова, доц. Румен Минковски, Николина Недева, Олимпия Ведър, доц. Ани Симова, Пламен Тодоров. След години на упорит труд за утвърждаване на гимназия “Проф. Иван Апостолов” като водещо учебно заведение, от 2000 год. тя е избрана и  работи като базово училище на СУ “Св. Климент Охридски” по български език и литература, с преподавател Даниел Николов. От 2009г. английската гимназия ”Проф.Иван Апостолов” е лицензиран център за провеждане на международно признатите изпити по английски език Pearson Test of English (.EDEXCEL), чиито нива са съобразени с тези на европейската езикова рамка. Гимназията носи името на един от забележителен юрист – проф. д-р по право Иван Апостолов. Преподавател в СУ ”Св. Климент Охридски “, той е оставил след себе си спомена за човек с изключителен финес и академизъм, високо педагогическо майсторство, изключителна ерудиция и талант на роден лектор. Автор е на учебници по гражданско и облигационно право и множество студии, а в края на живота си пише есеистичен труд ” Сказание за човека”, който разкрива широтата на знанията на автора и дълбочината на неговата мисъл. В края на 80те години на миналия век е избран за арбитър в Морския арбитражен съд на Монако, което е изключително признание на правната мисъл на България. От учебната 2014/2015 година  Гимназията се премества в собствена база- училищен комплекс „Азбуки“ в кв. Мусагеница. Комплексът включва три корпуса: детска градина „Little Steps”, английска гимназия „Проф. Иван Апостолов” и основно училище „Азбуки”. Той е разгърнат на обща площ от 5275 кв. м. и освен трите корпуса за обучение, в него са изградени голяма спортна зала с баскетболно и волейболно игрища,басейн и салон за танци. За нуждите на обучението са оборудвани компютърни кабинети, кабинет по природни науки, учебни стаи с интерактивни дъски, както и „креативна“ стая, създадена по идея и проект на учениците. За повече подробности, моля посете сайта на комплекса: http://azbuki-school.bg/   Вижте посещението на секция училища от БАЧУ в ЧАГ “Проф. Иван Апостолов” тук.