Частна профилирана гимназия по информационни технологии и обществени комуникации
http://www.exupery.net/

гр. Варна, ул. “Васил Друмев” 73
Phone: (+359) 52 300 514
Mobile: (+359) 52 302 926
Email: admin@it-tlp.com