Ранно чуждоезиково обучение. Английски, руски, френски, немски език.
Иновативни методи за учене. Сертифициране на дигитални и езикови компетенции.
Адрес: гр. Варна, ул. Васил Друмев, № 73
тел.: 052300514; 052302924