Частно основно училище с изучаване на немски език “Веда” е сред първите десет училища в България с най-високи резултати от националното външно оценяване в четвърти клас. Зам. министърът на образованието инж. Таня Михайлова поздрави ръководството на училището и учителите за професионализма и търпението, за грижите и подкрепата на учениците от частното училище. Показаните отлични резултати са гордост и за Българската асоциация на частните училища. Поздравления колеги! ПИСМО ОТ МОН