Кръгла маса на тема „Допълнителни дайности в детската градина, като източник за обогатяване на личностния опит и преживявания на детето” се проведе в частна детска градина „Доверие” с директор Илонка Горанова. Кръглата маса беше посветена на 20 години от създаването на Българската асоциация на частните училища, а също така бе под егидата на Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, което е световната организация за предучилищно възпитание с клонове в 73 страни в света.

Сред гостите на инициативата бяха г-жа Мария Каменова – председател на БАЧУ, проф. Елена Русинова – председател на българското представителство на ОМЕП, директори на частни и държавни детски градини в столицата, родители.
Бяха изнесени презентации на теми, обхващащи работата в четирите възрастови групи в детска градина „Доверие”. Допълнителните дейности в детската градина, са тези, свързани с допълнителни образователни дейности , органинизирани и осъществени от самите учители на съответните групи.
Мисията на учителите е да изградят един бъдещ достоен човек, като основния механизъм за това в тази възрастова група е играта. Чрез нея детето научава нови неща, усвоява норми на поведение в обществото, по-лесно успява да се адаптира към изискванията на нови за него житейски ситуации. Много важен елемент в успешната работа на детските педагози е добрата съвместната работа с децата. По този начин бързо, неусетно и приятно става поощряването на изследователския дух на децата, създаването на креативно и критично мислене, правилното личностното развитие, създаване на чувство на удовлетвореност от добре свършената работа. Всичко това се реализира успешно от години в ЧДГ „Доверие”, съвместно с родителите, които са активен участник в отглеждането и възпитанието на децата от детската градина – чрез представяне на професии, проекти свързани с природата около нас, участие в спортни дейности, работилници и арт ателиета. Ежегодно всеки учител заявява проекта по който ще работи с децата през цялата година и следи за неговото изпълнение. Проектите са с различна тематика, съобразена с възрастта на детето – създаване на любов към книгите, изграждане на собствена библиотека, уважение към българските обичаи и традиции, участие в театрални пиеси и др. Така учителите успяват не само да поощрят и подкрепят развитието на децата, да ги отглеждат заедно с родителите, но и непрекъснато да надграждат своите професионални умения като педагози.

Колеги, благодарим ви за невероятните презентации, професионализма и енергията с която работите, творите и подкрепяте децата!

Разгледайте снимките от събитието тук.