На 16 и 17 октомври 2023 г., Българската асоциация на частните училища участва в работна среща за обмяна на опит, част от международен проект на ЕFEE (Европейска федерация на работодателите в образованието).
Събитието се осъществи в Ларнака, Кипър, с организационно-партньорското съдействие на Министерството на образованието, спорта и младежта на Кипър (moec.gov.cy), което бе представено от г-жа Аравела Захариу, ръководител на дирекция “Екологично образование и устойчиво развитие”.
Наши представители бяха Ани Ангелова от ЧДГ “Слънчев ангел” и Радка Карагьозова от Частно средно училище “Рьорих”, които презентираха ситуацията в България и приноса на частните образователни институции към развитието на устойчиви образователни модели.
Работната среща бе фокусирана върху обмен на добри практики в период на едновременно протичащи зелен и дигитален преход.
Мисията на образованието да гради осъзнатост за устойчиво развитие на всички нива в нашия живот, е в центъра на европейските образователни политики днес.
Време е разговорът по тази тема да бъде поставен на радара на стратегическите приоритети и на България.
Представители от образователния сектор на над 10 европейски държави споделиха свои практики, политики и предизвикателства, сред които необходимото време и механизми за интегриране на дигитални и екологични проекти в настоящите образователни програми.
Анализирани бяха ангажираността, работното време и компетенциите на учителите като движеща сила на процесите в образователните институции.
Делегатите изразиха общо разбиране за необходимостта от стратегическа преоценка на образователните приоритети по отношение на обем, съдържание и разпределение на ресурсите.
Подчертана бе огромната нужда от откровен диалог и активно включване на всички участници – държава, образователни институции, местни власти, бизнес организации, учители, родители, деца и ученици.
Недвусмислено се потвърди и необходимостта от цялостно преосмисляне на ценностите в образованието, което включва много повече от постигане на високи академични резултати.
Човечеството е навлязло в нов етап на взаимосвързаност и отговорност един към друг, който изисква нови образователни, човешки и политически решения и поведение.