Работна среща на представители на УС на БАЧУ с директора на дирекция в министерството на иновациите и растежа (МИР), г-н Калин Маринов и екип, за включване на ЧОИ в Програмата за мерки за подкрепа на бизнес организации- микро, малки и средни предприятия, каквото сме ние, проведена на 15.07.2022 г. в МИР.
Предстои изпращането на коментираната на срещата програма, в ЕК, след което ще имаме окончателна информация за възможностите за подпомагане на ЧО в края на календарната година. В резултат на разговора получихме още информация и за други възможности, от които ЧОИ могат да се възползват. По този повод предстои БАЧУ да възложи експертно външно проучване, като бъдат обхванати по възможност всички съществуващи мерки, програми, делови и дългови инструменти, териториални и др. стратегии, фондове и др, в държавата, в които могат да се включат ЧОИ. Това е спешна задача на УС.