Изх. № 127/23.11.2021 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАЧУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предстои провеждането на редовната месечна среща на членовете на БАЧУ, 30.11.2021 г., 15.00 ч.
Домакин този път ще бъде ЧОУ “Малкият принц”, Варна. Благодаря на колегите.
Предстои прием и темата, към която се насочихме, е свързана с управлението в ЧО, както като образователна институция, така и като фирма. Такива разговори не сме водили и вярвам, че ще бъдат полезни със споделените примери и с експертността и професионализма на проф. Цоков. Благодарим и на него, че се съгласи да бъде с нас по тази тема!
Приложено изпращам покана за срещата. Зная, че имате добри примери, които може да споделите и се надявам, че ще го направите!

С уважение,

Мария Каменова
Председател на БАЧУ