Редовно общо събрание на БАЧУ

На 29 март 2019 г. беше проведено редовно Общо събрание на Българската асоциация на частните училища.
Бяха взети важни решения за посоката, приоритетите и дейностите на Асоциацията за развитие на частното образование в България и неговите членове!